Preview Mode Links will not work in preview mode

Magazyn Onetu

Nov 21, 2020

Małgorzata Ohme w rozmowie z psychiatrą, rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Sławomirem Murawcem.

Mieliśmy wrażenie, że fala problemów już za nami, tymczasem jest jeszcze gorzej. Poczucie zagrożenia generującego strach i lęk – gwałtowanie narasta. Nie mówimy już o adaptacji do nowej...