Preview Mode Links will not work in preview mode

Magazyn Onetu

Feb 15, 2021

Technologia ma służyć ludziom i przyczyniać się do rozwoju społecznego. Jaki wpływ w tym obszarze wnosi i będzie wnosić 5G? Na to pytanie z inicjatywy OPPO postanowiły odpowiedzieć badaczki infuture.insitutute i zaproszeni przez nie eksperci technologiczni w raporcie “5G w ujęciu społecznym”.