Preview Mode Links will not work in preview mode

Magazyn Onetu


Nov 21, 2020

Małgorzata Ohme w rozmowie z psychiatrą, rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Sławomirem Murawcem.

Mieliśmy wrażenie, że fala problemów już za nami, tymczasem jest jeszcze gorzej. Poczucie zagrożenia generującego strach i lęk – gwałtowanie narasta. Nie mówimy już o adaptacji do nowej sytuacji a olbrzymiej fali stresu i strachu. Towarzyszy temu ogromne rozwarstwienie, obserwujemy różne postawy wobec nowej sytuacji. Pokazuje to, jak ważny jest odbiór informacji i i ich przetwarzanie. I jak potężną siłą jest nasza psychika. Po fazie zaskoczenia, przyszła faza prawdy. Kto lepiej sobie radzi z sytuacją w pandemii? Kiedy powinniśmy sięgnąć po pomoc specjalistów? Zapraszamy do wysłuchania tej niezwykle potrzebnej dzisiaj rozmowy.