Preview Mode Links will not work in preview mode

Magazyn Onetu


Apr 18, 2019

Wolne media mają się na świecie coraz gorzej. Ile je trzeba cenić, ten tylko się jednak dowie, kto je straci. Obyśmy nie doczekali tych czasów, bo upadek wolnych mediów nieodłącznie oznacza upadek demokracji.