Preview Mode Links will not work in preview mode

Magazyn Onetu


Aug 19, 2022

W ostatnich latach eksperci zaczęli przykładać coraz większą wagę do rozumienia anoreksji z perspektywy funkcjonowania emocjonalnego, którego jednym z aspektów w tym zaburzeniu jest autodestrukcja.